Jaarboek 2015-2016

2015-2016 in vogelvlucht

In tegenstelling tot vorig jaar heeft de Balie van Brussel geen speciale verjaardag te vieren. Er was overigens weinig reden tot vieren tijdens dit gerechtelijk jaar 2015-2016. Le Bataclan,  Zaventem, Maelbeek… deze namen zullen voor altijd een wrange nasmaak hebben. Radicale elementen proberen ons maatschappelijk functioneren te ‘terroriseren’ en zijn er ook in geslaagd om onze dagelijkse ‘justitiële’ werkzaamheden te belemmeren. Het Brusselse Justitie­paleis werd zelfs enkele dagen gesloten en daarna een belegerde vesting, zittingen werden afgelast, processen verdaagd en de activiteiten naar aanleiding van de openingsconferentie werden zelfs uitgesteld.

België in rouw na terreur
België in rouw na terreur

Maatschappij

In een eerste hoofdstuk staan we dan ook stil bij de beveiliging van het gebouw dat door Poelaert met de beste bedoelingen werd geconcipieerd, maar waarvan de functionaliteit misschien toch wel ter discussie staat.

Ook buiten onze landsgrenzen deed blinde terreur duizenden mensen op de vlucht slaan. Vluchtelingen uit Syrië, Irak, Afghanistan… stranden in hun hoop op een beter leven vaak ongewild in ons land. De juridische bijstand en de opvang van al die mensen verloopt niet van een leien dakje, een maatschappelijk fenomeen waarvoor ook de Brusselse Balie de nodige aandacht had.

Asielzoekers
Asielzoekers ‘kamperen’ voor het gebouw van de Dienst Vreemdelingenzaken en Fedasil in Brussel

En zo belanden we bij het derde maatschappelijke fenomeen waar we in dit jaarboek even bij stilstaan: diversiteit. We belichten hoe advocaten dit fenomeen zien.

Juridische actualiteit

Het tweede hoofdstuk van dit jaarboek staat stil bij een aantal belangrijke juridische thema’s die de actualiteit beroerden. We zijn ondertussen aan Potpourri deel III, maar in dit jaarboek belichten een magistraat en een advocaat enkele maatregelen die justitieminister Koen Geens in Potpourri I en II liet gieten.

Potpourri I en II onder de aandacht
Potpourri I en II onder de aandacht

Tijdens dit gerechtelijk jaar werd de Codex Deontologie geactualiseerd en uitgepuurd. In dat licht zoemen we in op het begrip ‘detachering’. Verder ook een bijdrage over de groeiende internationalisering van de advocaten aan de Brusselse Balie.

Balie Brussel

In een derde hoofdstuk richten we ons meer op het echte balieleven. Drie confraters reflecteren elk vanuit een bijzondere invalshoek terug op hun ervaring met het Brusselse balieleven. Daarna pikken we in op een interessant debat over de rol van de Balie en haar Stafhouder, een thema dat ook uitgebreid aan bod kwam tijdens de jaarvergadering.

Van links naar rechts: Frank Van der Schueren, Michiel Verraes, Valérie De Schepper, Kathleen Vercraeye en Patrick A. Dillen tijdens de Algemene Vergadering

Jaarvergadering

En ten slotte blikt afscheidnemend Stafhouder Kathleen Vercraeye terug op haar batonnaat terwijl verkozen Stafhouder Patrick A. Dillen vooruitkijkt naar de komende twee jaar.

In het traditionele slothoofdstuk krijgt u het overzicht van de werkzaamheden van de Raad van de Orde en een verslag van de penningmeester. Ook dit jaar worden de uittredende raadsleden en een aantal andere medewerkers bedankt voor bewezen diensten en tot slot krijgt u ook nog een kort verslag van de Rouwhulde.